Friday, 07/08/2020 RSS
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số: 03/QĐ-TH&THCS 01/06/2020 QUYẾT ĐỊNH (V/v Kiện toàn ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020)
01/QĐ - TH&THCS 31/01/2020 Quyết định thành lập BCĐ phòng chống dịch bệnh COVID-19
Số 07/ QĐ - TH & THCS Đông Xuân 24/04/2019 Quyết định thành lập ban chỉ đạo xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực, phòng chống xâm hại trẻ em năm 2019
Số 10/KH - TH & THCS Đông Xuân 24/04/2019 Kế hoạch xây dựng trường học an toàn phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em năm 2019
Thống kê
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 7
Hôm qua : 6
Tháng 08 : 45
Tháng trước : 285
Năm 2020 : 4.806
Năm trước : 909
Tổng số : 5.715